Bestyrelsen

Bestyrelsen

Hent GF - dagsorden

i PDF format

----------------------------------------------


Alle er velkomne til at deltage i generalforsamlingen.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har indbetalt kontingent for kalenderåret - forud for den aktuelle generalforsamling.

Hent

vedtægter

for

Kunstforeningen Trehøje

i PDF format

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formand:                           Tove Meiner                     tlf. 20 18 85 19             tovemeiner@live.dk

Næstformand:                  Bente Nielsen                  tlf. 21 27 70 44             bn.npn@fiberpost.dk

Kasserer:                            Belinda Spandet             tlf.  29 73 23 30            belinda-1973@hotmail.com

Sekretær:                           Annette Stiel                    tlf. 61 79 49 25            annette_stiel@hotmail.com

IT-ansvarlig:                       Svend Hviid                      tlf. 21 75 18 65            svend.hviid@mail.tele.dk

Medlem:                             Asta Maabjerg                 tlf. 50 62 28 75            astaogknudmaabjerg@gmail.com 

----------------

Suppleant:                         Grethe Gottfredsen        tlf. 22 44 76 08            gottfredsengrethe@gmail.com

Æresmedlemmer


Holger Mosekjær Madsen, bestyrelsesmedlem i 15 år

Grethe Gottfredsen, formand i 10 år

Kjeld Schou, bestyrelsesmedlem i 10 år

Bestyrelsesmedlemmerne kan kontaktes pr mail ved at klikke på  mailadressen.

Kunstforeningen Trehøje

Burgårdsvej 8, 7480, Vildbjerg          kontakt@kunstforeningen-trehoje.dk